İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Araçların bakım, onarım ve satışını yapan Borusan Oto’nun tüm İşletmelerinde; yasal, uluslararası mevzuatlar ve müşteri gerekliliklerine uymayı, sürekli gelişimi ve çalışanları için güvenli bir çalışma ortamı yaratmayı, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası’nın temeli kabul eder. Çalışanların sağlıklarını korumayı ve güvenli çalışmayı; çevreyi ve doğal kaynakları korumayı ilke edinmiştir. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal şartları yerine getirmenin yanı sıra, oluşacak yasal değişikleri takip edip; gerekli düzenlemeleri yapma gayretinde olup. Bu doğrultuda;

  • "Önce Sağlık Ve Güvenlik” ilkesi bilinciyle hareket etmek,
  • Çalışanlarımızın maruz kalabileceği potansiyel tehlikeli durum ve ortamları tespit edip, risk seviyelerine uygun olarak gerekli önlemleri almak ve tehlikeyi bertaraf etmek,
  • Şartlara uygunluğun idame ettirilmesi için İSG Politikası’nı periyodik olarak gözden geçirmek,
  • Çalışanların sağlığını koruyacak ve iş güvenliğini sağlayacak şekilde faaliyet göstermek, yaralanmaları ve meslek hastalıklarını önlemek,
  • Çalışanlarımızı İş Sağlığı ve Güvenliği konularında sürekli bilinçlendirmek,
  • İş sağlığı ve güvenliği performansını artırmak için sistematik ve etkin yöntemlerle sürekli iyileştirme yapmak,
  • Güvenli bir çalışma ortamı yaratmak için faaliyetlerden kaynaklanabilecek sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili koruma parametrelerini belirlemeyi ve uygulamayı, Çalışanların, tedarikçi ve taşeronların iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını etkin bir şekilde yerine getirmeleri konusunda eğitim faaliyetleri düzenlemeyi, Sürekli gelişim için ölçülebilir hedefler planlayarak bu hedeflere ulaşmayı taahhüt eder ,Çünkü ’’ Faaliyetimizi değerli kılan; çalışanlarımızın can güvenliğini tehlikeye atmamamızdır.’’